Đỗ Minh Đường Ký Kết Với Trung Tâm Dược Liệu Vietfarm Sử Dụng Cây Thuốc Quý Vào Chữa Bệnh

Ngày 19/6 vừa qua tại Hà Nội, nhà thuốc Đỗ Minh Đường cùng Trung tâm dược liệu Vietfarm đã tổ...