Có Nên Phẫu Thuật Trào Ngược Dạ Dày Thực Quản?

Có nên phẫu thuật trào ngược dạ dày thực quản? Vấn đề này hiện được nhiều bệnh nhân quan tâm....